Info o novinkách, legislatíve a trhu práce na Slovensku

Minimálna mzda od 01. 01. 2021

https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/minimalna-mzda-1-1-2021

Zákonník práce, definícia a podmienky  Dočasné pridelenie 

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/legislativa/311-2001/58-docasne-pridelenie/ 

III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/iii-pilier-doplnkove-dochodkove-sporenie/

 Životné minimum

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/

Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študenta 

https://www.podnikajte.sk/temy/praca-na-dohodu

Zamestnávanie cudzincov

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-cudzincov/zamestnavanie-cudzincov/

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti počas krízového stavu 

https://www.ip.gov.sk/posudzovanie-zdravotnej-sposobilosti-vo-vztahu-k-praci-v-obdobi-mimoriadneho-stavu-krizovej-situacii/

Korona, celoplošné testovanie, mobilné odberné miesta Žilina 

https://korona.gov.sk/celoplosne-plosne-testovanie-na-covid-19/

https://koronavirus.zilina.sk/zilina-mobilne-odberne-miesta-na-antigenove-testovanie-na-ochorenie-covid-19/