Registrácia záujemcu o prácu

Registračný formulár záujemcu o pracovné miesto

-Kontaktné informácie
Meno *Priezvisko *
Ulica, číslo *
PSČ *Mesto *
Telefón *Email *
Zasielajte mi voľné pracovné pozície na mail
-Všeobecné informácie
Dátum narodeniaStav
Povolanie *
-Jazykové znalosti
NemeckyAnglicky
ČeskyMaďarsky
-Životopis
Životopis vkladajte výlučne vo forme PDF súboru
-Prehlásenie
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených pri registrácii a v životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), prevádzkovateľovi stránky BEE Group s.r.o., personálne agentúry (IČO:47 475 781) na účely ich zaradenia do databázy. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Oboznámil som sa tiež s úplným znením Podmienok spracovania osobných údajov aj so svojimi právami uvedenými v poučení, ktoré je súčasťou týchto podmienok.